ROBEX Irányítástechnikai Kft.

1154 Budapest, Kozák tér 13-16.

E-mail*: robex@robex.hu

Telefon: +36 1 431 0424

Fax: +36 1 431 0425

Társadalmi felelősségvállalás:

DEHN - a szolgáltatás

A ROBEX Irányítástechnikai Kft. 2009. január 1-től a DEHN SE + Co KG kiemelt kereskedelmi és műszaki partnere. Célunk, hogy túllépjünk pusztán a villámvédelmi eszközök forgalmazásán. Olyan szolgáltatáscsomagot szeretnénk ezúton felajánlani termékeink mellé, mellyel egy projekt teljes folyamatát támogatni tudjuk egészen a döntési fázistól a megvalósuláson keresztül a felülvizsgálatokig. Az elmúlt években számos olyan projektben vettünk részt, melyek kihívásokkal és tapasztalatokkal teli referenciaként szolgálnak számunkra.

 


Hálózatanalízis - DEHNrecord NSQ

 

Az elektromos energiaellátás minőségének hibái és változásai hatással vannak a modern ipari vállalatokra, azok legérzékenyebb pontjain. Eltekintve a háztartások elektronikus rendszereinek és háztartási gépeinek zavaraitól vagy hibáitól, különösen a termelési folyamatok üzemzavarai és hibái hatalmas költségeket okoznak a gyáraknak és a kereskedelemnek. A villamos energia minőségének mindenre kiterjedő ellenőrzése, nem csak meghibásodások esetén, segíthet a zavarok forrásának kellő időben történő felderítésében és a fejlesztésekhez szükséges intézkedések bemutatásában.
A mai világban nem elég pusztán technikai oldalról vizsgálni döntéseinket, pénzügyi szempontokat is figyelembe kell vennünk. Mindenki tisztában van vele, hogy a túlfeszültségek súlyos károkat okozhatnak. Készülék szinten és termeléskiesésben egyaránt. Mindenki tisztában van azzal is, hogy megfelelő túlfeszültség-védelem kiépítésével az esetleges károk elkerülhetők. 
Cégünk annak a döntésnek a meghozatalát tudja segíteni, hogy szükséges-e túlfeszültség-védelem kiépítése. Ebben segítségünkre van a DEHNrecord NSQ hálózatanalizátor készülék, melynek segítségével egy egyhetes vagy akár hosszabb mérés során képet kaphat hálózati energiaellátásának minőségéről. 

A mérés eredményeit a műszer folyamatosan regisztrálja. Cégünk a mérési ciklus végén jegyzőkönyvet és kiértékelést készít a kapott eredményekből. Ebből megtudhatja, hogy hálózati ellátása szabványos-e, illetve voltak-e a mérési ciklus alatt túlfeszültség jelenségek.

A DEHNrecord NSQ egy rendkívül egyszerű és kisméretű mérőkészülék, melyet könnyű kezelni és lehetővé teszi a villamos energia minőségének egy- és háromfázisú vizsgálatát kisfeszültségű berendezésekben és rendszerekben a felhasználó- és alkalmazásfüggő specifikációknak vagy az MSZ EN 50160 szabványnak (A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői) megfelelően.

A mérések elvégzéséhez a kisméretű műszert közvetlenül a főelosztóba, a készülékek bekötődobozába vagy egyszerűen a berendezések mellett helyezhetjük el. 
A méréshez szükséges energiát a mért hálózatból veszi, így nem szükséges külső energiaforrás. 
es mérés. A mérőműszer maga nem tartalmaz szabályzó elemeket, ami lehetővé teszi a könnyű kezelést és telepítést villamos szakemberek számára. A nem befolyásolható kialakításnak köszönhetően a manipulálás kizárt a helyszínen. 
A mérőműszer telepítéséhez nem kell a villamos energiaellátást megszakítani. A változatos kiegészítők lehetővé teszik alkalmazását és csatlakoztatását a legtöbb energiaelosztó rendszerhez. Megfelelő egyéni védőfelszerelést használva ez végrehajtható üzemi körülmények között is. 
A DEHNrecord NSQ LED-es kijelzője közlekedési lámpaszerű kijelzővel gondoskodik a helyszínen az éppen vizsgált rendszer villamos energia minőségének elsődleges visszajelzéséről.
A készülék alkalmazható egyedi mérési feladatok és alkalmazási körülmények mellett is, a rendszerspecifikus NSQmonitor szoftveren keresztüli paraméterezésnek köszönhetően, mely támogatja a részletes értelmezést és a tárolási folyamatokat is. Természetesen a minőségvizsgálat elvégezhető az MSZ EN 50160 szabványnak megfelelően is.

 

A következő paraméterek mérése és kiértékelése lehetséges a DEHNrecord NSQ készülékkel:

  • frekvencia;
  • feszültség;
  • pozitív és negatív sorrendű összetevők aránya;
  • flicker;
  • harmonikusok;
  • feszültségesések;
  • a tápfeszültség rövid- és hosszúidejű kimaradása;
  • átmeneti túlfeszültségek;
  • tranziens túlfeszültségek.


Villámvédelmi kockázatelemzés - DEHNsupport

 

Az MSZ EN 62305 szabvány előírja, hogy a tervezés első lépéseként az épületen vagy építményen kockázatelemzést kell végrehajtani. Ennek az eljárásnak a segítségével megállapítható, hogy szükséges-e villámvédelem létesítése az épületen, és ha igen, milyen fokozatú. A kockázatelemzés egy nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, melyet kézzel végigszámolni igen gyötrelmes feladat. Ezt a terhet veszi le a tervezők válláról a DEHNsupport program, melynek segítségével egy grafikus felületen a kézi számításhoz képest töredék idő alatt elvégezhető a kockázatelemzés, ráadásul könnyen összehasonlíthatóak különböző védelmi megoldások is. A szoftver szegítségével könnyen nyomtatható jegyzőkönyv, mely tartalmazza az elemzés valamennyi paraméterét is akár.
 

Villám- és túlfeszültség-védelmi tervezés

 

 

Cégünk vállalja villám- és túlfeszültség-védelmi tervek készítését. Az üzemeltető elvárásai szerint, munkánk során a mindig éppen érvényben lévő OTSZ előírásait követjük.

A külső villámvédelmi rendszer tervezése során olyan 3D modelleket használunk valós gördülőgömb szerkesztéssel, melyek segítségével kizárható a védett terek hibás megállapítása (szemben a metszeti körlapos szerkesztéssel).

Tervdokumentációink olyan részletességgel és olyan mélységben tartalmazzák a tervezett villámvédelmi rendszer elemeit, hogy azok a kivitelező számára egyértelműen megvalósíthatók. (Nincs szükség a kivitelező részéről a rendszer "újratervezésére".)


Villám- és túlfeszültség-védelmi kivitelezés

 

Villám- és túlfeszültség-védelmi rendszerek kivitelezése a vonatkozó szabványok, rendeletek és előírások figyelembevételével magasszintű szaktudást és felelősségvállalást követel meg. Cégünk vállalja a tárgyi kivitelezések szakértői szintű művezetői támogatását, illetve igény esetén azok komplett megvalósítását is.


Villámvédelmi felülvizsgálat - LifeCheck technológiájú Blitzductorok állapotfelügyelete

 

 

Vállaljuk mind nem norma szerinti, mind pedig norma szerinti villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatát. Cégünk DEHNrecord LC M3 készüléke segítségével el tudja végezni LifeCheck állapotfelügyelő rendszerrel ellátott jelvonali túlfeszültség-levezető készülékek felülvizsgálatát is.


További információ:

Kusnyár Tibor

kusnyar@robex.hu

+36 30 473 3728