ROBEX Irányítástechnikai Kft.

1154 Budapest, Kozák tér 13-16.

E-mail*: robex@robex.hu

Telefon: +36 1 431 0424

Fax: +36 1 431 0425

Társadalmi felelősségvállalás:

NEWSON GALE - a szabványi háttér

A sztatikai levezető rendszerek, csipeszek és földelésellenőrzők megfelelőségének vizsgálatát a jelenleg érvényes 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, röviden OTSZ) szabályozza. Fenti rendelet több fejezetében és alpontjában is említést tesz az elektrosztatikus feltöltődések okozta veszélyek elleni védekezésről. Ezek a következők:

 • VII. FEJEZET, RENDELTETÉSTŐL FÜGGŐ LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
 • XIII. FEJEZET, VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK75. Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem
 • XVII. FEJEZET, ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSÁRA, KIMÉRÉSÉRE VONATKOZÓ LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK, 87. Üzemanyagtöltő állomás
 • XIX. FEJEZET, ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK HASZNÁLATI SZABÁLYAI, 123. Éghető folyadékok töltése üzemanyagtöltő állomáson, 124. PB-gáz cseretelep üzemeltetési előírásai
 • XX. FEJEZET, ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT, 131. Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Fontos megemlíteni, hogy bár az OTSZ csak általános megjegyzéseket tesz tárgyi témában, egyik cikkelyében gyakorlatilag meghivatkozza az érvényben lévő műszaki előírásokat:

 

"278. § (1) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti."

 

Fontos tudni róla, hogy az OTSZ értelmezésének és használatának megkönnyítésére megjelentek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek is, köztük a villamos TvMI is. A TvMI-k elérhetők ezen a linken.

 

Jelenleg a sztatikus feltöltődések fontos hatályos szabványa az MSZ 16040-1:1973, az MSZ 16040-3:1973 és az MSZ 16040-4:1974. Pillanatnyilag a határértékekre vonatkozóan az érvényben lévő MSZ 16040-1:1973 (Sztatikus feltöltődések. Fogalmak) szabvány rendelkezik a 18. pontban:

 

„Elektrosztatikailag földeltek azok a szilárd anyagok, amelyeknek levezetési ellenállása sehol sem haladja meg a 106 Ω-ot.”

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy nem földelésről, hanem sztatikai levezetésről van szó!

 

A STAHL Magyarország Kft. partnerével, a ROBEX Irányítástechnikai Kft.-vel közösen az alábbi állásfoglalás kérést intézte sztatikai levezetés témakörében – annak érdekében, hogy a NEWSON GALE termékek vonatkozó szabványoknak és egyéb elvárásoknak való megfelelőségét ellenőrizzük és alátámasszuk – az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban OKF) felé. 
Erre az alábbi állásfoglalást kaptuk. 

 

Potenciálisan robbanásveszélyes környezet esetében azonban nem elegendő kizárólag az OTSZ előírásait figyelembe venni!

 

A robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekkel foglalkozó európai rendelkezés az ATEX Direktíva. Az ATEX Direktíva hatálya alá tartozó termékek: azok a berendezések, védelmi rendszerek, alkatrészek, vagy biztonsági, vezérlő, vagy szabályzó eszközök, amelyek robbanásveszélyes környezetben üzemelnek. Az ATEX Direktíva (94/9/EC) egyértelműen fogalmaz a robbanásveszélyes terekben alkalmazható villamos és nem villamos berendezések megfelelőségével kapcsolatban. A 8/2002. (II. 16.) GM rendelet („a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról”) szerint robbanásbiztos kivitelű berendezést kell alkalmazni.


Általánosan igaz az MSZ EN 1127-1:2012 (Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan) szabványnak megfelelően, hogy robbanásveszélyes területen gyújtóforrás jelenléte nem megengedett (amennyiben nem elkerülhető, megfelelő védelmi szintű fedővédelmet kell biztosítani, kialakítani és működtetni).
A robbanásveszélyes területen működtetett villamos és nem villamos berendezések robbanásbiztos kialakítását a teljes élettartam alatt fenn kell tartani!


Az ATEX Guideline (Irányelv) segíti a felhasználókat az ATEX Direktíva értelmezésében és az abban foglaltak megvalósításában. Az ATEX Guideline a II. sz. mellékletében számos eszközt sorol fel, és adja meg, hogy a Direktíva vonatkozik-e ezekre,  vagy sem az ATEX Direktíva alkalmazásának megkönnyítése érdekében. A Guideline a következőképpen fogalmaz:


"ANNEX II: BORDERLINE LIST - ATEX PRODUCTS


The List has been confirmed during the Directive 94/9/EC ATEX Working Group meeting on 10 July 2013

 

Note that the list is not complete, it only clarifies some common inquires and provide examples of products within or outside the scope of the ATEX Directive 94/9/EC. The List does not replace the vital risk assessment of each product and in addition ignition sources and explosion hazards related to the use of all the products shall also always be considered."

 

A földelőcsipeszekre vonatkozóan további információkat talál itt.

 

Fentiek értelmében az alkalmazástól függetlenül a csipesz csatlakoztatásával egy időben a felhasználónak visszajelzést kell kapnia, hogy a funkció teljesül a biztonságos határértékek között. A korábbi ATEX irányelvben az is szerepelt, hogy amennyiben nem ATEX tanúsított csipeszt alkalmaz a felhasználó, minden alkalommal kockázatértékelést kell készítenie, hogy a rácsatlakoztatással nem hoz-e létre újabb gyújtóforrást. Ennek értelmében valóban nem szükséges a visszajelzést biztosító csipesz használata, amennyiben a felhasználó, minden alkalommal elvégzi a szükséges kockázatértékelést és műszeres mérést, aminek segítségével megbizonyosodik a csatlakozás megfelelőségéről, amely teljesíti a jogszabályban meghatározott értéket. Fontos: A mérést végző személy rendelkezzen a szükséges robbanásbiztonság-technikai jogosítványokkal, illetve az alkalmazott műszer robbanásbiztos kivitelű legyen.

 

A NEWSON GALE termékek egyrészt ATEX tanúsítottak, másrészt 10 Ω-os felső földelési ellenállás határértékkel rendelkeznek, e felett hibát jeleznek, és – kialakítástól függően – tiltják az átfejtést vagy vizuális visszajelzést adnak. 

 

Ezen tények alapján kijelenthetjük, hogy a NEWSON GALE termékek megfelelnek a vonatkozó  magyar szabványoknak és előírásoknak.

 

A nemzeti előírásoktól függően, a NEWSON GALE termékei rendelkeznek ATEX, FM, IECEx és CSA megfelelőséggel és tanúsítványokkal, valamint teljes mértékben kielégítik az alábbi, potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő elektrosztatikus feltöltődés elleni védekezéssel kapcsolatos szabványokat és nemzetközileg elismert "Best Practice" szabványokat, ajánlásokat: 

 • International Electrotechnical Commission, IEC 60079-32-1:2013 - Explosive Atmospheres, Electrostatic Hazards - Guidance (2013);
 • CENELEC CLC/TR: 50404 - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity (2003); 
 • National Fire Protection Association, NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity (2014);
 • American Petroleum Institute, API RP 2003: Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents (2008);
 • American Petroleum Institute, API 2219: Safe Operation of Vacuum Trucks in Petroleum Service (2005);
 • MSZ EN 61340-4-4:2012/A1:2015: Elektrosztatika. 4-4. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokra. Hajlékony falú ömlesztettáru-tárolók (FIBC-k) elektrosztatikus osztályozása (IEC 61340-4-4:2012/A1:2014);
 • MSZ EN 61340-4-6:2016: Elektrosztatika. 4-6. rész: Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokhoz. Csuklópántok (IEC 61340-4-6:2015).

Az API publikációk és szabványok online olvashatóak itt belépve.


További információ:

Kusnyár Tibor

kusnyar@robex.hu

+36 30 473 3728