ROBEX Irányítástechnikai Kft.

1154 Budapest, Kozák tér 13-16.

E-mail*: robex@robex.hu

Telefon: +36 1 431 0424

Fax: +36 1 431 0425

Társadalmi felelősségvállalás:

NEWSON GALE - a termékpaletta

Ahogy a lenti ábrán látható, a NEWSON GALE elektrosztatikai levezető eszközei, földelőcsipeszei és földelésellenőrzői három termékcsoportba sorolhatók, melyekkel rendkívül rugalmasan alakíthatóak ki sztatikai földelések és védelmi rendszerek, attól függően, milyen biztonsági elvárásokat támaszt, és milyen fokú felügyeletet kíván kialakítani az üzemeltető potenciálisan robbanásveszélyes környezetben a veszélyes elektrosztatikus kisülésekkel szemben.

 

Earth-Rite® család   Bond-Rite® család   Mobil megoldások   Cen-Stat™ család
     

Az Earth-Rite® termék- családba tartozó földelő megoldások a legmaga- sabb szintű védelmet biztosítják potenciálisan robbanásveszélyes kör- nyezetben. Az összes Earth-Rite® megoldás közös jellemzője a folyamatos földhurok ellenőrzés a földelőpont és a földelt tárgy között, a kezelő folyamatos tájékoztatása a LED visszajelzőn keresztül, valamint a kontaktus kimeneten keresztül tiltó vagy engedélyező funkció megvalósítása.

 

> Bővebben...

 
A Bond-Rite® termék- család egy „köztes megoldás” a kontaktus kimenettel rendelkező földelésellenőrző rendszerek és az egy- szerű földelőcsipeszek között, azáltal, hogy a kezelőt folyamatosan tájékoztatja a földelési kapcsolat meglétéről a LED visszajelzőn keresz- tül. A visszajelzés nyo- mon követhető közvetle- nül a csipeszen vagy egy különálló tokozaton. Az összes Bond-Rite® megoldás közös jellemzője, a folyamatos földhurok ellenőrzés a földelő pont és a földelt tárgy között, a teljes áttöltési folyamat során.
 
A NEWSON GALE élen jár a mobil földelési megoldások fejlesz-tésében. Az egyedülálló, szabadalmaztatott, tartályautóra szerelhető mobil földelésellenőrző rendszer és a hordozható tömlő vezetőképesség ellenőrző rendszer mellett, több kiegészítő terméket is kínálnak a tartályautó és az azt kezelő személyzet vé- delme érdekében. Ezen rendszerek védelmet nyújtanak, az elektro- sztatikus feltöltődés ellen azokon a helyeken is, ahol a hagyományos földelésellenőrző megoldások nem állnak rendelkezésre.
 
A Cen-Stat™ termék- család arra lett kifejleszt- ve, hogy a legzordabb körülmények között is képesek legyenek fenntartani a tökéletes villamos kapcsolatot a földelendő tárggyal, így akadályozva meg a sztatikus töltések veszélyes szintű felhalmozódását.

 

A NEWSON GALE Cen-Stat™ termékcsaládja földelőcsipeszekből, egyenes és spirálkábelekből, kábeldobokból és különböző típusú mérőeszközökből áll, melyek mindegyike FM és ATEX tanúsított. 

 

Tanúsítványok potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe. 
A nemzeti előírásoktól függően, a NEWSON GALE termékei rendelkeznek ATEX, FM, IECEx és CSA megfelelőséggel és tanúsítványokkal, valamint teljes mértékben kielégítik az alábbi, potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő elektrosztatikus feltöltődés elleni védekezéssel kapcsolatos szabványokat és nemzetközileg elismert "Best Practice" szabványokat: 

  • IEC 60079-32-1:2013 - Electrostatic hazards, guidance;
  • CENELEC CLC/TR: 50404 - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity (2003); 
  • NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity (2007);
  • American Petroleum Institute API RP 2003: Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents (2008).

Az API publikációk és szabványok online olvashatóak itt belépve.


További információ:

Kusnyár Tibor

kusnyar@robex.hu

+36 30 473 3728